antwerpen_01_banner.jpg

Hoofdredacteur voor het clubblad

Het bestuur van Opel Manta Club Nederland is op korte termijn op zoek naar een geschikte kandidaat

voor de functie van

Hoofdredacteur

 

Binnen zijn of haar taken vallen werkzaamheden als:

 • Het verzamelen en verwerken van copy in de vorm van artikelen, foto's en degelijke in zowel digitale als analoge vorm
 • Deze copy in het stramien van het clubblad van de Opel Manta Club Nederland plaatsen en geschikt te maken voor publicatie
 • De teksten in geschrift controleren en zo nodig te corrigeren
 • Het op juiste tijd aanleveren van de copy bij, en het onderhouden van contact met de drukkerij
 • Het onderhouden van contacten met het bestuur en de activiteitencommissaris
 • Het bijwonen van vergaderingen wanneer dat gewenst is

Wat voor eigenschappen dien je te bezitten?

 • Handig zijn met en het beschikking hebben over een computer met een internetverbinding. Voor het ontvangen van redactie gerelateerde email is een email adres beschikbaar binnen het domein van de mantaclub.
 • Kennis te hebben van programma's zoals word, Acrobat Reader, Photoshop en een FTP programma ten einde in te kunnen loggen bij de drukkerij om de clubblad bestanden te uploaded
 • Voldoende kennis van de Nederlandse taal
 • Voldoende inzicht in vlakverdeling om tot een evenwichtige pagina indeling te komen
 • Organisatorische kwaliteiten bezitten en enigzins stressbestendig te zijn, je werkt met een deadline

Mocht jouw interesse gewekkt zijn na het lezen van het bovenstaande, dan kun je solliciteren bij onze voorzitter, Rob Neuteboom

Voor verdere informatie kun je terecht bij de onze voorzitter, Rob Neuteboom of onze hoofdredacteur Rob Jelsma. Uiteraard zullen we je gedegen inwerken en zal de huidige hoofdredacteur de eerste tijd nog op de achtergrond aanwezig zijn om je te helpen bij het vervullen van bovenstaande werkzaamheden